Corona-update

Clubgenoten!

Vanmorgen, tijdens een bestuursvergadering, hebben wij als bestuur nog even contact gehad met de leiding van De Pelikaan, om ons – voor de zekerheid – te vergewissen van de actuele stand van zaken rond corona op onze speellocatie.

In De Pelikaan gelden voor de komende tijd de volgende regels:

  • QR-code-controle voor de deelnemers aan onze interne (en externe);
  • Buiten de speelzaal, in de toiletten, wandelgangen, bij de bar: houd (minstens) anderhalve meter afstand én draag (verplicht!) een mondkapje;
  • In de speelzaal is het dragen van een mondkapje niet verplicht, maar tijdens wandelingen (om bijvoorbeeld even bij een ander bord te kijken) zeer aanbevolen;
  • Tot 20.00 uur is de bar gewoon open, ook voor een (fris)drankje; ná 20.00 uur valt – volgens de voorschriften waar De Pelikaan zich aan dient te houden – wél koffie en thee bij de bar te verkrijgen (net als vorige week), maar geen andere drankjes/consumpties. Het meenemen van andere consumpties is niet toegestaan.
  • Sowieso geldt, en dat werd ook door De Pelikaan benadrukt: gebruik in dezen je gezond verstand en neem je verantwoordelijkheid!!

Verder is in de bestuursvergadering aan de orde te komen wát te doen indien (wellicht in de komende tijd, helemaal niet ondenkbaar…) ook de anderhalvemeterafstandseis in de schaakzaal wederom vereist wordt? We hebben besloten om dan opnieuw volgens ons ‘coronaprotocol’ te gaan spelen, met andere woorden: op twee tafels, met twee borden, klok in het midden, mét mondkapjes op.

Zo ver is het gelukkig nog niet… voor vanavond en hopelijk de komende tijd: lekker “gewoon” schaken, weliswaar zonder (fris)drankjes en – en dat zal ons schakers toch allemaal moeten aanspreken – GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND!!

Namens het bestuur,

Cor