Corona update 26-11-2021

Beste club- en lotgenoten!

’t Zal jullie allen duidelijk zijn: de nieuwe, aangescherpte coronamaatregelen (gisteravond tijdens de persconferentie afgekondigd) hebben (wederom) grote gevolgen voor onze schaakclub. Kort na de afkondiging van de maatregelen ontvingen we al een schrijven van De Pelikaan dat het buurthuis de komende tijd ’s middags na 17.00 uur  gesloten is.

Het bestuur heeft om al die redenen helaas moeten besluiten om de komende drie weken géén clubavond te houden. En… om het zekere voor het onzekere te nemen gaan we na deze drie weken direct met “kerstreces” – we nemen nu niet meer de gok dat onze speelzaal wél beschikbaar zou zijn op dinsdag 21 december. Ook al onze wedstrijden voor de externe competitie in deze periode worden opgeschort. (Sowieso verwachten we op korte termijn een schrijven van de KNSB/NHSB met de aankondiging dat de externe wedstrijden/competities zullen worden uitgesteld.)

Dat betekent dat we elkaar op z’n vroegst 11 januari 2022 weer in De Pelikaan achter het bord zullen treffen – corona volente!

Dit alles houdt tevens in dat ons jaarprogramma flink op de schop moet; onlangs heeft het bestuur al besloten om de interne competitie tot eind mei te laten doorgaan, maar hoe we het uitvallen van drie extra interne ronden en diverse externe wedstrijden moeten repareren (en die onlangs uitgevallen rapid-schaakavond nog moeten inplannen), daarover zullen we ons de komende tijd buigen. Extra werk aan de winkel dus voor onze wedstrijdleider-intern en wedstrijdleider-extern.

We houden onze leden uiteraard op de hoogte van het nieuwe (restant van het) jaarprogramma.

Rest me op dit moment om jullie allemaal alvast een goede en vooral gezonde decembermaand toe te wensen! Zodra zich rond corona nieuwe ontwikkelingen voordoen, die gevolgen hebben voor onze schaakavonden, horen jullie natuurlijk weer van ons.

Hopelijk mogen we januari, in ons jubileumjaar!!, allemaal in goede gezondheid weer plaatsnemen achter de 64 velden!

Namens het bestuur,

Cor