Inleiding

Vanaf het seizoen 2007-2008 wordt bij schaakvereniging Krommenie voor de onderlinge competitie gebruik gemaakt van een eigen, door de wedstrijdleider Jan Grin ontwikkeld programma, MwKeizer, gebaseerd op het keizersysteem.

Hoewel al vele programma's die op dit systeem gebaseerd zijn zijn ontwikkeld, heeft de ontwikkelaar van dit programma gemeend dat het, specifiek voor de vereniging waar hij de interne competitie verzorgt, nodig was een programma te schrijven met voor zijn vereniging specifieke eisen. Zo is extra aandacht besteed aan de verwerking van externe resultaten in de interne competitie. Ook is het gemakkelijker om in te gaan op nieuwe wensen. Een van deze nieuwe wensen binnen onze vereniging was bijvoorbeeld dat men eenderde van de waarde bij afwezigheid slechts tot een maximum aantal keren wilde belonen. Binnen MwKeizer is deze regel  geautomatiseerd wat enorm veel werk bespaart. Ook de rapportage is volledig aangepast aan de website van SV Krommenie.

 

Korte historie

Het Keizersysteem is jaren geleden ontwikkeld om aan de vraag te voldoen mensen die niet regelmatig aan de competitie konden deelnemen toch in een systeem mee te kunnen laten draaien. In oude tijden was het vak zo, dat aan het einde van de interne competitie nog een reeks partijen moesten worden ingehaald, omdat iemand een aantal keren verhinderd was. Het keizersysteem maakt het mogelijk om toch een redelijk betrouwbare stand op te maken waar ook clubspelers in zijn opgenomen die af en toe verhinderd zijn. Inhaalpartijen zijn dan niet nodig meer.

 

Globale werking

De verwerking van de uitslagen en berekening van de stand is globaal als volgt:
Elke deelnemer aan de competitie krijgt een bepaalde startwaarde, gebaseerd op een vorige eindstand, dan wel een toegekende rating, dan wel een random toekenning. De startwaarde begint bij een ingestelde waarde, bijvoorbeeld 70, aflopend met 1 punt verschil, dus:
1. Kees 70
2. Jaap 69
3. Geert 68
4. Jan 67
etc.
Er wordt ingedeeld volgens de regel dat:
a) binnen een bepaald aantal ronden niet tegen dezelfde speler mag worden gespeeld
b) het verschil tussen het aantal keren met wit het aantal keren met zwart niet een bepaalde waarde overstijgt
c) de tegenstander zo dicht mogelijk in de buurt staat op de ranglijst
d) de tegenstander beschikbaar is
De puntentoekenning is als volgt:
Bij winst of verlies krijgt de winnaar de waarde van de tegenstander en de verliezer niets. Bij remise krijgen beiden de helft van elkaars waarde, zoals die was bij de meest recente stand. Deze waarde wordt opgeteld bij de startwaarde, vermeerderd met de waarden uit de voorgaande ronden, die op dezelfde manier als hiervoor vermeld zijn berekend. De waarde van de tegenstander fluctueert op basis van de nieuwe ranglijst
Is de paring 1-2 en 3-4, en wint 1 van 2, en 3 en 4 spelen remise, dan wordt de nieuwe stand:
1. Kees 70 + 69 = 159
2. Geert 69 + 34 = 103
3. Jan 68 + 34,5 = 102,5
4. Jaap 67 + 0 = 67

Ook externe wedstrijden worden in het systeem meegeteld volgens een voorafgestelde waarde die gebaseerd is op de zwaarte van de teamwedstrijd. Externe wedstrijden op de clubavond worden altijd meegeteld, die buiten de clubavond vallen kunnen op verzoek van de speler worden meegeteld, mits het in dezelfde periode valt en vooraf kenbaar wordt gemaakt aan de interne wedstrijdleider dan wel de teamleider. Externe resultaten worden met een vaste waarde beloond. Indien in team 1 op bord 1 is gespeeld, en de bijbehorende waarde is 70 punten, dan wordt bij winst 70 punten toegekend, bij remise 35 en bij verlies 0. Deze waarden fluctueren niet gaande de competitie, het zijn dus waardevaste punten. De waarde varieert aflopend vanaf bord 1 tm het laatste bord van het team. De wedstrijdleider stelt aan het begin van de competitie de team/bord-waardering vast. Spelen zowel het eerste als het tweede in dezelfde klasse (dit als voorbeeld) dan is de waardering binnen beide teams gelijk.

 

Uitleg bij de overzichten uit MwKeizer

De volgende soort overzichten worden binnen MwKeizer gehanteerd:

1. Stand
2. Periodestand
3. Uitslagen
4. Opbouw puntentotaal
5. Scorematrix
6. Persoonlijke resultaten externe wedstrijden
7. Stand Mevr. Klijnbeker (beste externe resultaat)

1. Stand
In de stand staan een aantal kolommen vermeld met de volgende betekenis:

Kolom Betekenis
Nr Plaats op de ranglijst
Naam Naam van de deelnemer aan de competitie
Punten Het aantal behalde punten inclusief de startwaarde
Wa Eigen waarde (zie globale werking)
Gsp Aantal gespeelde partijen (= Gw + Rm + Vl + Emt)
Gw Aantal gewonnen partijen in de onderlinge competitie
Rm Aantal remises in de onderlinge competitie
Vl Aantal verloren partijen in de onderlinge competitie
Kl Kleurverhouding (aantal keren met wit gespeeld verminderd net het antal keren met zwart gespeeld)
Afb Aantal keren afbericht (= 1/3 van de eigen waarde)
Nul Aantal keren teveel afbericht (meer dan 5 keer, = 0 punten)
GT Aantal keren geen tegenstander
EMt Aantal keren extern gespeeld meetellend voor de onderlinge competitie
Esc Score uit de externe partijen meetellend voor de onderlinge competitie


2. Periodestand

De competitie is meestal onderverdeeld in een aantal perioden, dit om er voor te zorgen dat de competitie niet halverwege al beslist is. Naast het clubkampioenschap bestaan er dan dus ook twee of meer periodetitels. De indeling voor de ronden in de nieuwe periode gaat wel steeds op basis van de stand over het gehele seizoen, maar de puntentelling start vanaf de eerste ronde in de nieuwe periode. Indien er twee perioden in een seizoen zijn, dan is het de bedoeling dat de "returnwedstrijd"  in de tweede periode plaatsvindt.


3. Uitslagen

Het overzicht uitslagen vermeldt de volgende zaken:
a. wedstrijden met wit en zwartspeler in de onderlinge competitie met hun uitslag (1-0, ½-½ of 0-1)
b. externe wedstrijden tellend voor de onderlinge competitie onder vermelding van speler, team-, bordnummer, kleur en uitslag (1-0, ½-½, 0-1 of 1-0R (reglementair))
c. bij een oneven aantal spelers de speler die niet is ingedeeld onder vermelding van "Geen tegenstander", per speler per seizoen in principe niet meer dan één keer
d. indien leden niet op de clubavond aanwezig waren, de spelers onder vermelding van "Afwezig". Bij minder dan zes keer afwezig krijgen de afwezigen éénderde van hun eigen waarde, anders nul punten


4. Opbouw puntentotaal

Opbouw puntentotaal geeft een overzicht per speler met de volgende zaken:
a. de speler met zijn eigen waarde
b. per ronde de kleur, de tegenstander dan wel team en bord, indien het een externe wedstrijd betreft, het resultaat (1, 1/2, 1/3, 2/3 of 0) en de punten voor het resultaat.
Bij winst of remise in een onderlinge wedstrijd worden de punten als volgt berekend:
winst  : 1 x de eigen waarde van de tegenstander
remise: ½ x de eigen waarde van de tegenstander
Bij winst of remise in een externe wedstrijd worden de punten als volgt berekend:
winst  : 1 x de waarde behorend bij het team en het bord
remise: ½ x de waarde behorend bij het team en het bord 
Bij afwezigheid is het aantal punten 1/3 van de eigen waarde van de afwezige bij minder dan zes keer afwezig en nul bij meer dan vijf keer afwezig.
Bij geen tegenstander is het aantal punten 2/3 van de eigen waarde.
Het totaal wordt verkregen door de eigen waarde op te tellen bij de puten over het totaal aan ronden.